Αγαπητοί φίλοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι θα έχουμε στη Κύπρο την ομάδα του καθηγητή Ι.Ν.Παρασκευόπουλου για την παρουσίαση του σεμιναρίου Πρόγραμμα Διδακτικό-Διορθωτικής Περέμβασης του ΑθηνάΤεστ.

Στόχος σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα «Διδακτικό – Διορθωτικής Παρέμβασης» βασισμένο στο ΑθηνάΤεστ, περιλαμβάνει ασκήσεις παρέμβασης για τις Μαθησιακές Δυσκολίες σε επίπεδο αναπτυξιακών τομέων ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίζονται στο ΑθηνάΤεστ.
Με το πέρας της εκπαίδευσης χορηγείται επάρκεια για την επίσημη χρήση των ασκήσεων, καθώς και το υλικό των ασκήσεων. 40 διαφορετικές κατηγορίες για τους 4 βασικούς τομείς ανάπτυξης του ΑθηνάΤεστ (Νοητική Ικανότητα, Μνήμη Ακολουθιών, Ολοκλήρωση Παραστάσεων, Γραφο-φωνολογική Ενημερότητα).

Συμμετέχοντες:

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Λογοπαθολόγους, Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς και Δασκάλους.

Διάρκεια:

  • 09/04/16: 6 ώρες (09:00-14:00)
  • 10/04/16: 6 ώρες (09:00-14:00)

Τόπος διεξαγωγής:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Λεμεσό

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες παίρνουν:
1. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης υπογεγραμμένο από την Διευθυνση του Κεντρου

Κόστος συμμετοχής:

Το συνολικό ποσό συμμετοχής ανέρχεται στα 330 €. Η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής: Προκαταβολή 50 €. Αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού 3 εβδομάδες πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει ή διακόψει τη συμμετοχή του η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια WISC-ΙΙΙ και Πρόγραμμα Διδακτικό-Διορθωτικής Περέμβασης του ΑθηνάΤεστ το κόστος συμμετοχής από 630 Ευρώ μειώνεται στα 580 Ευρώ.

Εγγραφές!