Με μεγάλη μας χαρά θα φιλοξενήσουμε στο νησί μας την κυρία Φωτεινή Ζωγράφου για την εκπαίδευση του Σεμιναρίου “Movement ABC – 2”.Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου και Κυριακή 01 Απριλίου 2018. Παρακαλώ όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή:

Το «Movement ABC – 2» είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που έχει σχεδιασθεί από
τους Henderson SE, Sugden DA, Barnett AL και εκδόθηκε το 2007.
Αποτελεί ίσως το πιο ενδεδειγμένο πακέτο αξιολόγησης και παρέμβασης,
σχεδιασμένο ειδικά για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά με προβλήματα
κινητικού συντονισμού, φτωχό κινητικό ρεπερτόριο και ελλειπή οργάνωση καθώς και
εικόνα δυσπραξίας .

Αποτελείται:

 • Κλίμακα «Movement ABC – 2 Test»
 • Ερωτηματολόγιο «Movement ABC – 2 Checklist»
 • Εγχειρίδιο παρέμβασης με τον τίτλο «Ecological Intervention for Children
  with Movement Difficulties».

Τα τρία αυτά στοιχεία του «Movement ABC – 2» μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε
σε σύνολο ή και μεμονωμένα.
Το διήμερο πρακτικό σεμινάριο περιλαμβάνει εκπαίδευση σε :

 • Κλίμακα «Movement ABC – 2 Test» περιλαμβάνει δοκιμασίες για παιδιά
  από 3 έως 16 ετών , χωρίζεται σε τρία ηλικιακά πεδία ( 3-6 ετών , 7-10 ετών
  , και 11-16 ετών ) και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με αυστηρά
  προκαθορισμένο τρόπο. Εκτός από τα πρότυπα για κάθε ηλικία, η κλίμακα
  παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα της εκτέλεσης της δραστηριότητας της
  κάθε δοκιμασίας .
 • Το ερωτηματολόγιο «Movement ABC – 2 Checklist» περιλαμβάνει 43
  ερωτήσεις οι οποίες διαιρούνται σε τρεις τομείς, τον τομέα Α (15 ερωτήσεις),
  τον τομέα Β (15 ερωτήσεις) και τον τομέα Γ(13 πεδία). Οι τομείς Α και Β
  αναφέρονται σε κινητικές δραστηριότητες με διαβαθμισμένη πολυπλοκότητα
  που εκφράζουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ του παιδιού και του περιβάλλοντος.
  Ο τομέας Γ αφορά μη-κινητικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν
  δυσμενώς την κίνηση του παιδιού. Το «Movement ABC – 2 Checklist» είναι
  σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται κυρίως σε παιδιά δημοτικού σχολείου , οι
  συγγραφείς θεωρούν ότι το εύρος ηλικιών των παιδιών δημοτικού σχολείου
  είναι τα 5-12 έτη. Το «Movement ABC – 2 Checklist» έχει σχεδιαστεί για να
  χρησιμοποιείται και να συμπληρώνεται από εκπαιδευτικούς, γονείς,
  θεραπευτές και άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται με το παιδί που
  δίνεται το τεστ.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι συμμετέχοντες επαγγελματίες, με το τέλος του
σεμιναρίου να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το διδασκόμενο εργαλείο
επαρκώς για :

 • Την σταθμισμένη αξιολόγηση και τον εντοπισμό παιδιών που πιθανόν να
  ανήκουν σε ύποπτο ή παθολογικό πληθυσμό με προβλήματα κινητικού
  συντονισμού και οργάνωσης καθώς και δυσπραξίας .
 • Tην κλινική διερεύνηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στην εικόνα
  του παιδιού.
 • Tο θεραπευτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη και ερμηνεία (κλινικός συλλογισμός) μέσω των δεδομένων του συγκεκριμένου τεστ .
 • Tην αξιολόγηση θεραπευτικών προγραμμάτων
 • Eρευνητικούς σκοπούς

Διάρκεια:

 • 31/03/18: 8 ώρες (09:00-17:00)
 • 01/04/18: 8 ώρες (09:00-17:00)

Τόπος διεξαγωγής:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Λεμεσό στο κέντρο Κέντρο “Εργοθεραπεία για παιδιά”

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες παίρνουν:
1. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης υπογεγραμμένο από την Διευθυνση του Κεντρου

Κόστος συμμετοχής:

Κόστος συμμετοχής : 250 €.

Η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής: Προκαταβολή 50 €. Αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού 3 εβδομάδες πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Κόστος συμμετοχής για ολική εξόφληση του ποσού πριν από 15/2/18: 220 €

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει ή διακόψει τη συμμετοχή του η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό στο λογαριασμό που ακολουθεί:

Τράπεζα: Τράπεζα Κύπρου

IBAN: CY16002001950000357022639647

BIC: BCYPCY2N

Μετά την κατάθεση σας καλέστε μας στο τηλέφωνο +35799016007 για να οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας.

Το πόσο της προκαταβολής πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν τη μέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει ή διακόψει τη συμμετοχή του η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου απο υπαιτιότητα της Knowledge Seminar Production η προκαταβολή επιστρέφεται.

Ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνο τρείς βδομάδες πριν από το σεμινάριο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ