Εκπαιδευτείτε στην παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες και αποκτήστε το καλύτερο επιστημονικό και πιστοποιημένο πακέτο ασκήσεων βασισμένο στους τομείς του ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ. Η παρέμβαση στη νοητική ικανότητα, στη μνήμη, στην αυτοματοποίηση και τη γραφοφωνολογία είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία που απαιτεί γνώση, οργάνωση και μια μεγάλη επένδυση χρόνου τόσο για την προετοιμασία υλικού και ασκήσεων, όσο και για τη διερεύνηση της καταλληλότητας και εγκυρότητας του υλικού, ώστε υπάρξει επιτυχία. Μετά την εκπαίδευση και την απόκτηση επάρκειας χορήγησης του υλικού , η επιτυχία εξασφαλίζεται με τη χρήση του εξειδικευμένου υλικού το οποίο έχει προκύψει από πολύχρονη έρευνα και εξειδίκευση από την επιστημονική ομάδα του καθηγητή Ψυχολογίας και δημιουργού του ψυχομετρικού εργαλείου ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ και ΕΔΕΠΠΕ, Ι.Ν.Παρασκευόπουλου. Μετά την εκπαίδευση κάθε επιμορφούμενος λαμβάνει ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των ασκήσεων παρέμβασης το οποίο είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά, ώστε να έχει πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστεί μέσω tablet, smartphone ή Η/Υ.

Εγγραφές!

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παίρνετε:

  1. Χορηγείται επάρκεια για την επίσημη χρήση των ασκήσεων υπογεγραμμένη από τους συγγραφείς
  2. Υλικό ασκήσεων παρέμβασης: 40 διαφορετικές κατηγορίες για τους 4 βασικούς τομείς ανάπτυξης του ΑθήναΤεστ (Νοητική Ικανότητα, Μνήμη Ακολουθιών, Ολοκλήρωση Παραστάσεων, Γράφω-φωνολογική Ενημερότητα)

Κόστος συμμετοχής: 350 Ευρώ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 30/11/19 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 300 ΕΥΡΩ

Διάρκεια:

  • 25/01/20: 5 ώρες (09:00-14:00)
  • 26/01/20: 5 ώρες (09:00-14:00)

Τόπος διεξαγωγής:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Λεμεσό στο κέντρο Λογοθεραπείας & Ειδικών Θεραπειών ΠΑΙΔΟλόγιο

Κόστος συμμετοχής:

Το συνολικό ποσό συμμετοχής ανέρχεται στα 350 €. Η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής: Προκαταβολή 50 €. Αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού 2 εβδομάδες πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει ή διακόψει τη συμμετοχή του η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό στο λογαριασμό που ακολουθεί:

Τράπεζα: Τράπεζα Κύπρου

IBAN: CY16002001950000357022639647

BIC: BCYPCY2N

Μετά την κατάθεση σας καλέστε μας στο τηλέφωνο +35799016007 για να οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας.

Το πόσο της προκαταβολής πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν τη μέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει ή διακόψει τη συμμετοχή του η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου απο υπαιτιότητα της Knowledge Seminar Production η προκαταβολή επιστρέφεται.

Ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνο τρείς βδομάδες πριν από το σεμινάριο.

Εγγραφές!