Αγαπητοί φίλοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι θα έχουμε στη Κύπρο την ομάδα του καθηγητή Ι.Ν.Παρασκευόπουλου για την παρουσίαση του σεμιναρίου WISC-ΙΙΙ.

Στόχος σεμιναρίου:

Η εκπαίδευση στην αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιού και εφήβου με τη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των Ελληνικών Κλιμάκων Νοημοσύνης WISC-III.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν την ικανότητά τους μέσα από την παρουσίαση και συζήτηση (κλινικών ή εθελοντικών) περιστατικών των ίδιων και της εκπαιδεύτριας.

Συμμετέχοντες:

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους

Διάρκεια:

 • 08/04/16: 7 ώρες (09:00-16:00)
 • 09/04/16: 4 ώρες (15:00-19:00)
 • 10/04/16: 4 ώρες (15:00-19:00)

Τόπος διεξαγωγής:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Λεμεσό

Περιεχόμενο:

 • Αρχές Ηθικής και Δεοντολογίας σχετικά με την ψυχολογική αξιολόγηση
 • Ορισμός της έννοιας της νοημοσύνης
 • Βασικές στατιστικές έννοιες σχετικές με την εκτίμηση της νοημοσύνης
 • Χρόνος και αίτια χορήγησης των δοκιμασιών νοημοσύνης
 • Η λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού
 • Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
 • Η τεχνική της χορήγησης του WISC-III με εξάσκηση και επαφή με το υλικό του τεστ και τον Οδηγό Εξεταστή
 • Βαθμολόγηση των Κλιμάκων και Υποκλιμάκων
 • Τι εξετάζουν οι επιμέρους Υποκλίμακες του τεστ και η ερμηνεία των βαθμολογιών
 • Η συνολική ερμηνεία των αποτελεσμάτων
 • Η συζήτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης με τον/την εξεταζόμενο/η και τους γονείς
 • Εκπαίδευση στην συγγραφή ψυχολογικής έκθεσης
 • Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών (κλινικών) των συμμετεχόντων με τη μορφή ομαδικής εποπτείας

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες παίρνουν:
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης υπογεγραμμένο από την Διευθυνση του Κεντρου

Κόστος συμμετοχής:

Το συνολικό ποσό συμμετοχής ανέρχεται στα 300 €. Η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής: Προκαταβολή 50 €. Αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού 3 εβδομάδες πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει ή διακόψει τη συμμετοχή του η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια WISC-ΙΙΙ και Πρόγραμμα Διδακτικό-Διορθωτικής Περέμβασης του ΑθηνάΤεστ το κόστος συμμετοχής από 630 Ευρώ μειώνεται στα 580 Ευρώ.

Εγγραφές!