Μαθησιακές δυσκολίες- Παρέμβαση βασισμένη στο Αθηνά Τεστ – Γενάρης 2020

Εκπαιδευτείτε στην παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες και αποκτήστε το καλύτερο επιστημονικό και πιστοποιημένο πακέτο ασκήσεων βασισμένο στους τομείς του ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ. Η παρέμβαση στη νοητική ικανότητα, στη μνήμη, στην αυτοματοποίηση και τη γραφοφωνολογία είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία που απαιτεί γνώση, οργάνωση και μια μεγάλη επένδυση χρόνου τόσο για την προετοιμασία υλικού και ασκήσεων, όσο [...]