Ας επενδύσουμε στη Γνώση

Σκοπός μας

Η Knowledge Seminar Production δραστηριοποιείται στην Κύπρο στο τομέα διοργάνωσης σεμιναρίων. Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης διεπιστημονικής εκπαίδευσης διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε λογοπαθολόγους, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, φυσιοθεραπευτές και ψυχολόγους, παρέχοντας σ’ αυτούς εξειδικευμένες γνώσεις και τα κατάλληλα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Προσεχές Σεμινάρια